arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Human Capital Due Diligence

Waarom?

De corporate finance specialisten zijn veelal bezig met het tot stand komen van de deal. Hierbij spelen de rationele (Harde) doelstellingen zoals visie, missie en ambitie een rol, maar wordt de waardering van de bedrijven vooral financieel bepaalt. Het is bekend dat veel fusies en overnames uiteindelijk mislukken, omdat er weinig aandacht wordt geschonken aan de mensen in desbetreffende organisatie. Onderzoek naar cultuur, gedrag, veranderbereidheid, competenties en de vaardigheden vooraf zou veel geld kunnen besparen en uiteindelijk geld moeten opleveren.

Gelukkig zien wij in deze tijd van constante verandering, dat veel organisaties investeren in een ander belangrijk deel van het kapitaal, namelijk: de mens. Wanneer mensen met plezier werken, goed gemotiveerd en betrokken zijn dan komen de prestaties ook vanzelf. En dat is goed voor de organisatie. Hoog tijd om in een M&A proces ook te gaan investeren in de mentale gesteldheid van de mensen die de nieuwe beoogde organisatie vorm en glans zullen gaan geven.

Wat?

DVB optimaliseert het M&A-proces, zodat een fusie/overname beter verloopt.

 

Hoe?

Hierbij zorgen wij dat de volgende vier domeinen alligned blijven:

Meaning:       Strategie, visie, ambitie & doel

Logic:            Processen & structuur

Willingness:  Gedrag & motivatie

Ability:           competenties & Vaardigheden

 

Doel: Hoger rendement, soepelere transitie en de kans op succes verhogen.

Er zijn twee hoofdcategorieën waarin DVB een HC Due Diligence uitvoert:

CHANGE AS A SERVICE:

Potentiele overnamekandidaten moeten in hun basisstructuur en houding weerbaar zijn om onverwachte problemen op te lossen en misschien nog wel belangrijker: onverwachte kansen te kunnen pakken. Puur vasthouden aan de ooit geplande weg is slecht voor het resultaat. Echter, een uitspraak dat organisaties resilient moeten zijn, is natuurlijk snel gemaakt en iedereen zal deze belangrijke eigenschap van een organisatie graag onderschrijven. Maar hoe doe je dat dan, of hoe word je dat? Nieuwsgierig neem dan contact met ons op.

 

HUMAN CAPITAL DUE DILIGENCE

Is de beoogde organisatie wel ‘resilient’ genoeg voor een overname of fusie?

Krijg een concurrentievoordeel met het Human Capital Due Diligence onderzoek van DVB. Onze uitgebreide analyse biedt praktische inzichten en oplossingen.
We brengen de kritieke problemen snel naar boven en helpen u daarbij krijg duidelijkheid en zekerheid over prijzen, bereid u voor onderhandelingen, en leg solide basis voor het sluiten van een mogelijke deal.

 

 

 

M&A proces (1)

Wilt u meer weten over onze M&A optimizer?

Wilt meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

COntact