arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Houd je bij je leest!

Houd je bij je leest, een gezegde uit de tijd van Alexander de Grote; de koning van Macedonië. Ongeslagen strijder en schepper van één van de grootste rijken in de oudheid.

Bij veel bedrijven zien wij steeds meer randzaken die een enorme invloed uitoefenen op het primaire proces. Hierbij valt te denken aan een steeds uitdijende beheersorganisaties. De IT is de wereld van techniek en de business is de wereld van de klant. Vaak begrijpen ze elkaar niet. Veelal willen ze beiden het beleid bepalen zonder zich te verstaan met de ander. Kan het beter? Ja!

Bij veel bedrijven gaat het nog steeds om de “tooling”. De afdeling IT is als eerste op de hoogte van de nieuwste tools en doet veelal ook als eerste de gesprekken met de software/hardware leveranciers. Hier gaat het mis, hoe goed bedoeld ook. Er komt weerstand vanuit de business (men ziet het nut er niet van in of wil eigen gekozen tooling). Beide groepen moeten van hun eiland afkomen. IT moet zich verdiepen in de Business en andersom.

 

Deze uitspraak hebben wij weleens te horen gekregen van een Hoofd IT:

Alles met een stekker wordt door onze IT-afdeling zo efficiënt en effectief mogelijk gefaciliteerd en onderhouden. De beslissing over het apparaat zelf en het nut daarvan ligt bij de business.

Bedrijven van de toekomst zijn steeds meer opgebouwd in kleinere eenheden, die als samenstel in staat zijn snel te bewegen, te reageren en te acteren op marktbewegingen en de snelle technologische ontwikkelingen die op ons afkomen. Een hiërarchische manier van aansturing past niet meer bij deze tijd. Organisaties zullen als netwerkorganisaties moeten samenwerken om te kunnen overleven. De wijze waarop it-functionaliteiten gerealiseerd worden zijn aan het veranderen. Dit wordt steeds meer een iteratief proces (business en it samen) met accent op snelheid

Tips:

  • Laat iedereen weten in je bedrijf wat de kernwaarde van de onderneming is. Denk aan de uitspraak hierboven. Wat is de strategie van de onderneming, welke cultuur en competenties heeft het bedrijf en wat zijn de kernwaarden? Waar is het bedrijf goed in en welke kant wil het op?
  • IT kan/mag adviseren, ondersteunen en meebeslissen, maar kan nooit leidend zijn.
  • Het is zinvol als business zich meer gaat verdiepen in bedrijfsprocessen en ook in het verbeteren daarvan.  Businessmanagers zullen met verstand van zaken kunnen praten met IT. Andersom moet IT zich ook bekwamen in de kerntaken van de onderneming.  Maak een goed op de organisatie aangepast plan hoe IT en Business elkaar beter kunnen begrijpen en aanvullen.

Veranderen dus?

Ja! Veel problemen tussen Business en IT zijn terug te voeren op ‘slechts’ onbegrip en dus langs elkaar heen praten. Gezamenlijk optrekken van Business en IT houdt het bedrijf flexibel en stabiel tegelijk. En dat is nodig, de markt wordt immers steeds dynamischer. Daarnaast kunnen wij er ook niet langer omheen: de wereld is in sterke mate aan het veranderen. We zien een steeds verder gaande samensmelting van fysieke en virtuele werelden opkomen, onder meer door de grote groei van apparaten die data verzamelen, uitwisselen en analyseren (Internet of Things). Data wordt steeds waardevoller en het beheer en de analyse ervan vormt voor veel bedrijven de sleutel tot zakelijk succes.

Veel voorkomende uitspraak op internet “ICT is een cruciaal onderdeel van elke organisatie. Maar het behoort niet tot de kerntaken. Een logische keuze dus om je ICT uit te besteden.”

Is dit zo? En wat zijn de consequenties.  DVB kan u helpen in de communicatie met dergelijke leveranciers om de voor u optimale oplossing te creëren. Daardoor kan uw organisatie zich bezighouden met dat waarin uw organisatie excelleert: n.l. de business.

Voor meer informatie info@dvbconsulting.nl

Geschreven door Jos van Capelleveen