arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Hogere staalprijzen in het verschiet

Amsterdam, 16 juli 2017

Het lijkt erop dat de staalfabrieken de prijzen zullen verhogen voor levering in het vierde kwartaal. Daarmee volgen ze ArcelorMittal die volgens niet nader genoemde berichten binnenkort met een verhoging van 30 euro per ton zijn staal zal gaan aanbieden. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Het Staaljournaal van NovioStaal. Lex Coenen van het Nijmeegse staalleverancier schrijft daarin dat de prijzen voor diverse staalproducten in het tweede kwartaal van 2017 wat afkalfden. Warmgewalste coils bijvoorbeeld verloor op de spotmarkt in de laatste 3 maanden ca. 30 tot 40 euro per ton. Die daling leidde ertoe, dat de fabrieken bij de prijsonderhandelingen van contracten voor het 2e halfjaar behoorlijk onder druk werden gezet lagere condities af te geven. Veel staalmakers zijn daar in de meeste gevallen echter niet of nauwelijks op ingegaan.

Sterker nog: ArcelorMittal zal volgens berichten die op de markt circuleren binnenkort zelfs met een verhoging van 30 euro gaan aanbieden, vermoedelijk voor levering in het 4e kwartaal. Omdat ArcelorMittal als marktleider wordt beschouwd ligt het in de lijn der verwachting, dat andere fabrieken die aangekondigde verhoging zullen gaan volgen. De meeste Europese fabrieken hebben hun orderboeken goed gevuld.

In Duitsland bijvoorbeeld schijnt de bezettingsgraad van de productiecapaciteit op 90 procent te liggen. De staalproducenten zijn dan ook zeer terughoudend met het boeken van grotere tonnages op een wat langere termijn en komen zelfs op afgesproken tonnages terug. Zo weten wij dat een grote Europese afnemer van het in begin 2017 met een fabriek overeengekomen bestelvolume van vele tienduizenden tonnen slechts ca. 85 procent mag specificeren. Met andere woorden: de staalfabrieken hebben een sterke onderhandelingspositie om hun ambities te gaan bereiken. Gelet op de economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie, de positieve prognoses voor de auto-industrie en de bouwsector, de afbouw bij de ruwstaalproductiecapaciteit in China, waardoor minder export verwacht wordt, de eventuele importbeperkende maatregelen die de EU zou kunnen nemen tegen gewalst staal uit Rusland en Oekraïne, ziet de toekomst voor de Europese staalfabrikanten er perspectiefvol uit.

Import behoorlijk duurder

Wat zeker ook zal helpen is het gegeven dat recentelijk importmateriaal uit India, het CIS en China behoorlijk duurder is geworden. Het Chinese Shagang liet de prijzen voor kwartoplaat ongewijzigd, maar verhoogt de prijzen voor warmgewalste coils met ca. 4 procent, terwijl Wugang deze afhankelijk van het productsoort met 2 tot 6 procent aanpast. De prijsverhogingen in China zijn zeker het gevolg van een verhoogde vraag naar staal, maar heeft mogelijk ook te maken met de verdergaande afbouw van productiecapaciteiten.

De nationale Chinese regering beweert in 2016 deze met 65 miljoen ton gereduceerd te hebben, terwijl in 2017 nog eens ruim 42 miljoen ton capaciteit verdwenen is. Als inderdaad in totaal ruim 100 ton productievermogen afgebouwd werd betekent dat een afname van ruim 6 procent op wereldschaal gemeten en dat zal in een markt waar de behoefte aan staal groeiende is wel een effect hebben.

Van de andere kant is echter de prognose dat China dit jaar een record hoeveelheid van ruim 1 miljard ton ijzererts zal importeren, waardoor de vraag ontstaat waar dat naar toe zal gaan? Tijdens de onlangs gehouden G20-vergadering in Hamburg is over de overcapaciteit bij staal gesproken en de wens geuit deze verder te beperken. Ondanks de al eerder genoemde goed draaiende economie en de daardoor toegenomen behoefte aan staal heeft de EU toch nog steeds een te grote productiecapaciteit.

Fusie ThysssenKrupp en Tata Steel

Wellicht dat een fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp Steel (TKS) die productiecapaciteit zal veranderen. Het besluit over deze fusie wordt in september – na de Duitse verkiezingen – verwacht, maar intussen is TKS al bezig om de staaltak te herstructureren. Onlangs maakte het concern bekend in de komende drie jaar 2.000 tot 2.500 administratieve functies te laten vervallen en hoopt daarmee een besparing te bereiken van 400 miljoen euro.

Of dit besluit een onderdeel is van de verwachte fusieovereenkomst is kunnen we niet bevestigd krijgen. Feit is wel dat het management van TKS zich uitgesproken heeft de staaltak af te willen stoten en wellicht is dit een voorbode.

Noviostaal geeft per 14 juli 2017 de volgende indicatie voor de circa fabrieks-staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

  • Warmgewalste coils: 500 – 525
  • Koudgewalste coils: 610 – 635
  • Sendzimir verz. coils: 655 – 675
  • Kwartoplaat: 550 – 570

Deze maand zijn de prijzen voor bovenstaande staalsoorten nog steeds lager dan de maand juni. De prijsverschillen lopen uiteen van 10 tot – 25€ per ton vergeleken met de staalprijzen in juni 2017 .

 

Bron: vraag en aanbod